Premie voor elektrische scooters

U kan als particulier een premie krijgen voor een nieuw zero-emissie-voertuig.

Sinds 2018 werd de doelgroep voor de premie uitgebreid met vzw's en aanbieders van voertuigdelen.

Sinds 15 april 2018 komen naast elektrische wagens en wagens op waterstof ook elektrische motorfietsen en elektrische bromfietsen klasse B (met uitzondering van speed pedelecs) in aanmerking voor de premie.

De premie voor een elektrische motorfiets bedraagt 1500 euro. Voor een elektrische bromfiets klasse B 750 euro (telkens maximaal 25% van de catologusprijs).

Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.

De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de eerste inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Procedure voor natuurlijke personen

Zodra u uw voertuig is ingeschreven, kunt u de premie aanvragen.

U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Voertuigen (DIV) het voertuig online aanmelden op energiesparen.be.

U moet daarbij elk bewijsstuk digitaal toevoegen in één pdf-bestand.

Dus:

1 pdf van alle facturen samen.

1 pdf van het inschrijvingsbewijs.

Een volledig en correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en snellere uitbetaling van de premie.

Na de online aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) en/of het departement Omgeving onderzoeken vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing.

In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart.

© BATTBIKES,2010 • VerkoopsvoorwaardeWebmaster